PERTENTANGAN DALAM INJIL

Posted: Desember 15, 2008 in PERTENTANGAN DALAM INJIL
Tag:, , , , , , , ,

 

AYAT MANAKAH YANG BENAR…?

 

( Injil –  I Tawarikh 19:18 )

tetapi orang Aram itu lari dari hadapan orang Israel, dan Daud membunuh dari orang Aram itu tujuh ribu ekor kuda kereta dan empat puluh ribu orang pasukan berjalan kaki; juga Sofakh, panglima tentara itu, dibunuhnya.

 

VS

 

( Injil –  II Samuel 10:18 )

tetapi orang Aram itu lari dari hadapan orang Israel, dan Daud membunuh dari orang Aram itu tujuh ratus ekor kuda kereta dan empat puluh ribu orang pasukan berkuda. Sobakh, panglima tentara mereka, dilukainya sedemikian, hingga ia mati di sana

 

 

( Injil –  II Tawarikh 4:5 )

Tebal “laut” itu setapak tangan dan tepinya serupa tepi piala, seperti bunga bakung yang berkembang. “Laut” itu dapat memuat tiga ribu bat air

 

VS

 

( Injil –  I Raja-Raja 7:26 )

Tebal “laut” itu setapak tangan dan tepinya serupa tepi piala, seperti bunga bakung yang berkembang. “Laut” itu dapat memuat dua ribu bat air

 

 

( Injil – II Tawarikh 9:25 )

Salomo mempunyai juga empat ribu kandang untuk kuda-kudanya dan kereta-keretanya dan dua belas ribu orang berkuda, yang ditempatkan dalam kota-kota kereta dan dekat raja di Yerusalem

 

VS

 

( Injil –  I Raja-raja 4:26 )

Lagipula Salomo mempunyai kuda empat puluh ribu kandang untuk kereta-keretanya dan dua belas ribu orang berkuda

 

 

(Injil – 2 Samuel 24: 1)

Bangkitlah pula murka TUHAN terhadap orang Israel; Ia menghasut Daud melawan mereka, firman-Nya: “Pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda.”

 

VS

 

(Injil – 1 Tawarikh 21: 1)

Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel.

 

APAKAH TUHAN DAPAT DILIHAT….?

( Injil – Yohanes 1:18 )

Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah; tetapi Anak Tunggal Allah, yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakan-Nya.

VS

(Injil – Keluaran 33: 11).

Tetapi Musa berkata kepada Allah: “Siapakah aku ini, maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir?”

( Injil – 1 Timotius 6: 16 )

Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat Dia dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Bagi-Nyalah hormat dan kuasa yang kekal! Amin.

VS

(Injil – Keluaran 24: 10)

Lalu mereka ( Musa dan Harun )melihat Allah Israel; kaki-Nya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam dan yang terangnya seperti langit yang cerah

(Injil – Keluaran 33: 20)

Lagi firman-Nya: “Engkau tidak tahan memandang wajah-Ku, sebab tidak ada orang yang memandang Aku dapat hidup.”

 

 

VS

(Injil – Kejadian 32: 30)

Yakub menamai tempat itu Pniel, sebab katanya: “Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong!”

 

 

 

 • Ø YESUS ADALAH “TUHAN”?:

 

Tidak berkuasa

(a) “Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diri Ku sendiri, …” (Injil – Yohanes 5: 30).

 

Dia Tidak Mempunyai Pengetahuan Tentang Hari Kemudian:

(b) “Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja.” (Injil – Markus 13: 32).

 

Dia Tidak Mengenal Musim:

(c) “Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau-kalau ia mendapat apa-apa dari pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja; sebab memang bukan musim buah Ara.” (Injil – Markus 11: 13).

 

Yesus Sebagai “Tuhan” Yang Haus?

(d) “… (Yesus) berkata, ‘Aku haus’… “(Injil – Yohanes 19: 28).

 

Yesus Sebagai “Tuhan” Yang Menangis?

(e) “Maka Menangislah Yesus” (Injil – Yohanes 11: 35). Ingatlah bahwa ini adalah kalimat terpendek di dalam Injil! (hanya tiga kata).

 

Bayangkan “Tuhan” Dicoba oleh Iblis (?)

(f) “… Ia (Yesus) tinggal 40 hari lamanya, dicoba oleh iblis …” (Injil – Markus 1: 13).

 

 

 • Ø MELKISEDEK: Pangeran Salem ini kehebatannya melebihi Yesus

 

.

“Ia tidak berbapa, tidak beribu; tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan, …. ” (Injil – Ibrani 7: 3).

(Sifat-sifat ini hanya dimiliki Tuhan!)

 

 

 • Ø SILSILAH YESUS:

 

Umat Kristen telah menyusun dua daftar silsilah Yesus yang berbeda; yaitu Matius 1: 1-16 dan Lukas 3: 23-38. Pada kedua daftar ini terdapat 66 nama. Hanya ada satu nama yang sama dari keduanya, yaitu Yusuf si tukang kayu, padahal dia seharusnya tidak perlu disebutkan karena Yesus bukan berasal dari benihnya.

 

 • Ø SABBATH: Penghinaan terus-menerus terhadap Tuhan di dalam Injil –

 

“.. . enam hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ke tujuh Ia berhenti bekerja untuk beristirahat.” (Injil – Keluaran 31: 17).

 

Bertentangan dengan pernyataan Al-Qur’an:

“… Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (Al-Qur’an-Al-Baqarah (2): 255).

 

 

 

 

 

 

 

 • Ø TUHAN MENYESAL??

 

 • µ Tuhan Tidak Menampakkan Perbuatan Cela Apa-pun:

“Allah bukanlah manusia sehingga Ia berdusta, juga bukan anak manusia sehingga ia menyesal ….” (Injil – Bi-langan 23: 19)

Bertentangan dengan:

“…. Dan Tuhan menyesal karena Ia menjadikan Sau1 raja atas Israel” (Injil – 1 Samuel 15: 35).

Juga: “Dan Tuhan menyesal karena malapetaka yang dirancang-Nya atas umat-Nya (Israel).” (Injil – Keluaran 32: 14).

 • µ Kasih Tuhan Abadi Selamanya:

“Sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya ….” (Injil – Mazmur 100: 5).

Bertentangan dengan:

“Aku (Tuhan) ingat apa yang dilakukan Amalek kepada orang Israel (400 tahun yang lalu) …. Pergilah sekarang, kalahkan orang Amalek, tumpaslah segala apa yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. bunuhlah semuanya, laki-laki atau perempuan, kanak-kanak maupun anak yang masih menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai.” (Injil – 1 Samuel 15: 3).

 • µ Tuhan Bersemayam Dalam Terang:

“.. (Tuhan) bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorangpun tak pernah melihat Dia dan memang manusia tidak pernah melihat Dia ….” (Injil – 1 Timotius 6: 16).

Bertentangan dengan:

“Berkatalah Sulaiman … Tuhan telah memutuskan untuk diam dalam kekelaman,” (Injil- 1 Raja-raja 8: 12).

 • µ Tuhan Tidak Mencoba Manusia:

“Apabila seorang dicoba, janganlah ia berkata, ‘Percobaan ini datangnya dari Allah!’ Sebab Allah tidak dapat dicoba oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencoba siapa pun.” (Injil – Yakobus 1: 13).

Bertentangan dengan:

“Setelah semuanya itu Allah Mencoba Ibrahim … (Injil – Kejadian 22: 1).

 

 

 • Ø ALKOHOL: Sebuah nasehat yang tidak baik di dalam kitab Tuhan (?)!

 

(a) ‘Alkohol adalah untuk orang-orang yang akan binasa, dan kepada orang yang susah hati. Biarlah mereka minum dan melupakan kemiskinan dan kesusahannya.” (Dari “Good News Bible in Today’s English”) (Injil – Amsal 31: 6-7).

 

Alkohol direkomendasikan lebih baik dari air!

(b) “Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah.” (lnjil – 1 Timotius 5: 23).

 

Apa yang dikatakan para peminum alkohol yang anonim?

(c) “Alkohol adalah perbuatan syaitan kata ….” (Al-Qur’an – Al-Maidah 5: 90).

 

 

 • Ø KEMUSTAHILAN di dalam kitab Tuhan (?) Injil:

 

(a) Seekor keledai berbicara (Bilangan 22:27-28)

(b) Unggas berkaki empat (Imamat 11: 20)

(c) Kelahiran anak perempuan mempunyai masa nifas dua kali lebih banyak (Imamat 12: 1,2,5).

(d) Samgar membunuh 600 orang dengan sebuah tongkat penghalau lembu (Hakim-hakim 3: 31 ).

(e) Samson membunuh 1000 orang dengan tulang rahang keledai (Hakim-hakim 15: 15-16).

(f) Seekor macan tutul berkepala tujuh (Wahyu 13: 1-2).

(g) Memakan tahi dan meminum air kencing (2 Raja–raja 18: 27 dan Yesaya 36: 12)

(h) Kotoran pada muka para imam (Maleakhi 2: 3).

(i) Memakan roti dengan tahi (Yehezkiel 4: 12-15).

(j) Samson berhubungan seks dengan pelacur di Gaza (Hakim-hakim 16: 1).

(k) Rut tinggal bersama sebagai suami istri dengan Boaz di tempat pengerikan (Rut 3: 4-15).

(1) Daud tidur dengan perawan yang masih muda (1 Raja-raja l: 1,3).

 

 

 

 • Ø PAULUS: Menggunakan kesempatan dengan licik dan tidak jujur:

 

“Baiklah, aku sendiri bukan merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi kamu katakan dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya.” (Injil – 2 Korintus 12: 16).

 

 • Ø PEMBUNUHAN MASAL: Di tangan bangsa Yahudi

 

 

(a) “Maka sekarang bunuhlah semua anak laki-laki di antara anak-anak mereka, dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu bunuh. ”

 

“Tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu biarkan hidup bagimu.” (Injil – Bilangan 31: 17-18).

Dan bangsa Yahudi menyelamatkan untuk diri mereka 32.000 perawan, ayat 35; lihatjuga ayat 40.

 

 

 

(b) “Tetapi dari kota-kota bangsa itu yang diberikan Tuhan, Allahmu, kepadamu menjadi milik pusakamu, janganlah kau (bangsa Yahudi) biarkan hidup apa pun yang bernafas.” (Injil – Ulangan 20: 16).

 

(c) “Mereka (bangsa Yahudi) menumpas segala sesuatu yang di kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua -maupun muda, bahkan lembu, domba dan keledai, dengan mata pedang.” (bahkan keledai pun tidak disisakan!) (Injil -Yosua 6: 21).

 

(d) “Dia (Yosua) tidak membiarkan apapun tetap hldup.” (Injil Yosua 10: 28)

 

 

 

 • Ø PERKOSAAN:

 

Anak laki-laki memperkosa dan berbuat zina dengan saudara perempuannya –

 

(a) “Tetapi Amnon (salah seorang anak Daud) tidak mau mendengarkan perkataannya (Saudara perempuannya: Tamar), dan sebab ia lebih kuat darinya, diperkosalah dia, lalu tidur (berhubungan seksual) dengan dia.” (Injil – 2 Sa-muel 13: 14).

 

Seorang anak laki-laki berzina dan memperkosa ibu-nya!

(b) “Maka dibentangkanlah kemah bagi Absalom (anak laki-laki Daud yang lainnya) di atas Sotoh, lalu Absalom menghampiri (melakukan hubungan seksual dengan) gundik-gundik ayahnya (istilah yang sama dengan “istri”, lihat Keturah pada indeks) di depan mata seluruh Israel. ”

 

(Injil – 2 Samuel 16: 22).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Ø INCEST DALAM INJIL

 

“Hubungan seksual antara dua orang yang mempunyai hubungan yang sangat dekat.” (Kamus New Collins). Contohnya, antara ayah dan anak perempuannya, anak laki-laki dan ibunya, ayah dan menantu perempuannya, kakak laki-laki dan adik perempuannya, dan lain sebagainya.

 

Perzinahan di Dalam Kitab Tuhan (?) Antara Seorang Ayah dan Anak Perempuannya:

(a) “Pada malam itu mereka (kedua anak perempuan Lot) memberi ayah mereka (Lot) minum anggur; lalu anak perempuan yang lebih tua berhubungan seksual dengannya. Keesokan harinya berkatalah sang kakak kepada adik-nya: “Tadi malam aku telah tidur dengan ayah; Sebaiknya malam ini kita beri dia minum anggur lagi; masuklah engkau untuk tidur dengan dia, sehingga masing masing kita akan mempunyai anak dari ayah kita.

 

 

Demikianlah pada malam itu juga mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu anak perempuan yang lebih muda berhubungan seksual juga dengan ayahnya; ….

Dengan cara ini mengandung kedua anak Lot itu dari ayah mereka.” (Injil – Kejadian 19:33-36 / Dalam buku aslinya Kejadian 19: 33-35).

 

Dari “Good News Bible in Today’s English”

Pada Injil versi yang lebih lama, seperti versi King James dan Katholik-Roma, “Hubungan Seksual” dengan samar dilukiskan dengan “Menyambung Keturunan Dari Ayah Kita.”

 

 

Perzinahan Antara Ibu dan Anak Laki-lakinya:

(b) “Ruben (anak laki-laki tertua Yakub), pada saat ayahnya tidak ada, berhubungan seksual dengan Bilhah, gundik ayahnya ….” (Injil – Kejadian 35: 22).

Pada Injil versi yang lebih lama, kata “berbaring” digunakan untuk melukiskan “Hubungan Seksual”. Perzinahan Antara Mertua dan Menantu Perempuan-nya:

(c) “Ketika Yehuda melihat dia (Tamar, menantu perempuannya), disangka dia seorang perempuan sundal, karena ia menutupi mukanya.

Lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan di tepi jalan itu serta berkata: “Marilah, berapa bayaranmu, ”

(ia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya). Perempuan itu bertanya, “Apakah yang akan kau berikan kepadaku?” (untuk berhubungan seks dengan saya) Jawabnya: “Aku akan mengirimkan kepadamu seekar anak kambing dari anak kambing dombaku.”

Perempuan itu berkata: “Asal engkau memberikan tanggungannya, sampai engkau mengirimkannya kepadaku. ”

“… Lalu diberikannyalah semua itu kepadanya, lalu ia berhubungan seks dengannya, dan karenanya perempuan itu mengandung” (Injil – Kejadian 38: 15-18)

 

 

Dikutip dari Good News Bible

Dari hubungan zinah antara ayah dan menantunya ini, lahirlah anak kembar yang kemudian menjadi nenek moyang Yesus Kristus. Lihat Matius 1: 3:

“Yehuda memperanakkan Peres dan Zerah dari Tamar .. ”

 

Perzinahan dan Perkosaan Antara Kakak Laki-laki dan Adik Perempuannya:

(d) “… dan berkata kepadanya: (Tamar, adiknya, jangan campur adukkan dengan Tamar pada “(c)” di atas) “Marilah tidur dengan aku (berhubungan seks denganku), adikku. ”

“Tetapi gadis itu berkata kepadanya, “Tidak kakakku (Amnon, salah seorang anak laki-laki Daud), jangan perkosa aku … ”

“Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan perkataannya, dan karena ia lebih kuat darinya, diperkosanyalah dia (adiknya), lalu tidur dengan dia.” (Injil – 2 Samuel 13: 10-14).

 

 

 

Perkosaan dan Perzinahan Secara Keseluruhan Antara Anak Laki-laki dan Ibunya!

(e) “Maka dibentangkanlah kemah bagi Absalom (anak laki-laki raja Daud) di atas Sotoh, lalu Absalom melakukan hubungan seksual dengan gundik-gundik ayahnya di depan mata seluruh Israel. ”

“… di depan mata semua orang” dalam versi King James diterjemahkan menjadi “di depan mata seluruh Israel. “Hal ini sesuai dengan janji Tuhan kepada raja Daud:

“Beginilah firman Tuhan. Bahwasanya malapetaka akan Kutimpakan ke atasmu (Daud) yang datang dari kaum keluargamu sendiri: Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain (pada kenyataannya oleh anak laki-lakinya sendiri); orang itu akan tidur (melakukan hubungan seksual) dengan istri-istrimu di siang hari (dengan semua orang melihat kejadian tersebut).

Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi (dengan Bath Sheba, istri Uriah), tetapi Aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan.” (Injil – 2 Samuel 12: 11-12).

Anda dapat menerka darimana majalah “Penthouse” dan “Playboy” mendapatkan inspirasinya. Darimana lagi kalau bukan dari kitabnya yaitu kitab ini?

(Variasi tipe-tipe perzinahan lainnya dapat dilihat pada Imamah 18: 8-18, 20: 11-14 dan 17-21).

 

 

 

 • Ø ONAMISME

 

“Penarikan penis dari vagina sebelum ejakulasi” (Kamus “New Collins”). Istilah medisnya -“Coitus Interruptus”

 

“Lalu berkatalah Yehuda kepada Onan (Adik Er), ‘Hampirilah istri kakakmu itu, kawinlah dengan dia …. ‘ Tetapi Onan tahu, bahwa bukan ia yang empunya keturunannya nanti (tidak dapat membawa namanya), sebab itu setiap kali ia menghampiri (berhubungan seksual dengan) istri kakaknya itu (Tamar), ia membiarkan maninya terbuang, supaya ia jangan memberi keturunan (nama) kepada kakaknya.” (Injil – Kejadian 38: 8-9).

 

 

 

 • Ø NABI (TETAPI TELANJANG):

 

Jika yang seperti itu adalah para pendeta, Tuhan mem-berkahi jemaah tersebut –

(a) “Setelah ia (Nuh) minum anggur, mabuklah ia, dan ia telanjang dalam kemahnya.” (Injil – Kejadian 9: 21 ).

 

(b) “Ia (Saul) pun menanggalkan pakaiannya, dan ia pun juga kepenuhan di depan Samuel. Ia rebah terhantar dengan telanjang sepanjang hari dan malam itu. Itulah sebabnya orang berkata: Apakah juga Saul termasuk golongan Nabi?” (Injil – 1 Samuel 19: 24).

 

 

(c) “… Betapa raja orang Israel (Daud), yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini, seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya!” (Injil – 2 Samuel 6: 20).

 

(d) “Berfirmanlah Tuhan: ‘”Seperti hambamu Yesaya berjalan telanjang dan tidak berkasut tiga tahun lamanya … tua dan muda, telanjang dan tidak berkasut dengan pantatnya kelihatan, suatu penghinaan bagi Mesir.” (Injil -Yesaya 20: 3-4)

Iklan
Komentar
 1. Terus terang saya agak bosan dengan bahasan ini karena sudah begitu banyak yang menulis ulang tuduhan-tuduhan usang seperti ini, padahal tuduhan tersebut telah dijawab. Silahkan baca ini dan mohon dibaca keseluruhan tulisannya agar kita semua mendapat pencerahan. 🙂

 2. murid Yesus berkata:

  Salam sejahtera !

 3. Layhandro berkata:

  Bila anda di kasih ALLAH hal yang benar,mungkin anda akan bunuh diri karena ketidaktahuan anda sama sekali, kita berdoa kepada Allahnya Musa,abraham,dan sampe Isa, jika anda juga bahwa Allah menciptakan Adam dan Hawa maka anda sudah terkutuk menulis artikel ini, anda tau knapa? Anda pikir,ALLAH menciptakan manusia yaitu adam dan hawa,lalu punya anak,trus gimana keturunan selanjutnya?kalu cuma ada anak2 adam dan hawa,apa yang membuat keturunan mereka banyak? Siapa menantu adam dan hawa?dengan siapa anak2 adam dan hawa berhubungan sex hingga punya keturunan?

 4. Sekedar menambah pengetahuan saja :

  Bible ( Indonesia => Alkitab ) terdiri dari :
  – Old Testaments ( Indonesia => Perjanjian Lama ) dan
  – New Testaments ( Indonesia => Perjanjian Baru )

  Disebut Old Testaments karena merupakan naskah-naskah tua yang telah ada ratusan bahkan ribuan tahun sebelum Masehi . Adalah naskah-naskah yang menulis dengan jujur apa adanya .
  Old Testament berisi catatan / naskah tentang penciptaan bumi, nabi Adam & Hawa, nabi-nabi : al, nabi Elia, Nabi Yunus, nabi Ibrahim, Raja Daud, Raja Sulaiman, Musa, Harun , dll. Old Testament mencatat dengan akurat hingga masih dapat dibuktikan dari penelitian arkeolog dan penelitian sejarah .
  Old testaments bukanlah kitab yang bulat-bulat diturunkan dari surga, dan bukan pula kitab yang seluruh isi didiktekan oleh malaikat melalui nabi-nabi .
  Old testament telah ada ribuan tahun sebelum adanya Alquran.

  Injil ( bah Junani = eungelion ) artinya kabar baik / kabar keselamatan = berita Juru selamat ( messias / Mesiah .
  Injil adalah catatan-catatan perihal Jeshua Ha-masiah ( Jesus Kristus ) . Berupa catatan-catatan oleh para murid Jesus Kristus tentang ucapan dan yang dilakukan oleh Jesus Kristus. Baik itu dari antara murid yang 12 orang atau dari antara yang 70 orang atau dari antara yang ribuan orang yang pernah mengukuti dan mendengarkan sabda-sabda Jesus.
  Kemudian Injil ditambah dengan Kisah para rasul ( rasul Kristus ) , surat-surat para rasul dan wahyu.
  Jadi Injil juga bukan sebuah kitab yang diturunkan dari surga atau yang didiktekan malaikat kepada seorang nabi.

  Injil juga menulis apa adanya sesuai kejujuran manusia jaman dulu, tanpa motivasi apapun selain iman.

  Semoga menambah pengetahuan.

  JAWAB FURQON :

  Injil bukan kitab dari surga?
  memang bukan, injil yang sekarang hanyalah tulisan dari paulus

  sangat jelas sekali
  karena di injil ada :
  1. perkataan Tuhan
  2. Perkataan Yesus
  3. Perkataan murid yesus .
  dll

 5. Catatan :
  Kitab-kitab Tawarihk, Samuel, Raja-raja, Keluaran, Kejadian, Bilangan, Hakim-hakim, Mazmur ( Zabur ), Musa dan Taurat, tidaklah termasuk ke-dalam Injil, tetapi termasuk ke-dalam Old Testament ( Perjanjian Lama ).
  Sekali lagi, itu tidak termasuk dalam Injil.

  Jadi teliti dulu sebelum mempostingkan, dan janganlah sampai terikut-ikut memplesetkan tulisan-tulisan dalam kitab-kitab suci.

  Salam !

  jawab furqon :
  Tetapi dijilid dalam satu kitab khan?
  apakah perjanjian lama sudah tidak terpakai lagi karena ada perjanjian baru?
  harusnya perjanjian baru sekarang juga tidak berlaku lagi karena sudah ada AL QURAN

 6. WAHYU....W berkata:

  Salam….
  Saya cuma mau tanya aja…..
  1. Siapakah yang membunuh ( menyalib ) Yesus….?
  2. Dari bangsa manakah orang2 yang telah membunuh ( menyalib ) Yesus itu berasal ?
  3. Bagaimana perasaan anada sebagai orang Nasrani terhadap kejadian itu ?

 7. Lewiq Rastafara berkata:

  WAHYU….W @ ada baiknya saudara membaca alkitab langsung di Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas dan Injil Yohanes.
  Santai saja saudaraku… membacanya tampa ngambil air wudu kog {^_~}
  karna Yesus datang kedunia Karna Kasih Allah akan dunia ini maka Allah memberikan anaknya yang tunggal (maksud dari kata anak Allah sendiri jika saudara membacanya pasti akan memahami maksud dan tujuan)
  God Bless U saudaraku

 8. sang pangeran berkata:

  sory gan,,,,

  apa kamu dapati kejadian akhir zaman di al-quran? … apakah kejadian itu berulang..?

  kalau km tidak mendapati Alkitab akan beri penjelasan kepada kamu
  kejadian apasajakah yang akan terjdi di akhir zaman…
  baca Alkitab dalam (wahyu,,,,,,)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s